Art & Climbing

Kunst en Klimwerk van Mirjam Verbeek

PUBLICATION & MEDIA

mirjamverbeek1 (add) gmail.com

the Netherlands

(0031)6 48 860 861 (mobile)

Facebook: Kunst en Klimwerk (Art and Climbing) or Mirjam Verbeek Art

or Instagram: Mirjam_verbeek

120,Rue Traversière

05700 Orpierre

la France

Kunst & Klimwerk (Art and Climbing) is also on facebook and Instagram (mirjam_verbeek).